Viskozite Nedir?


Viskozite sayısal bir terimdir. Günlük hayatımızda genellikle ders kitaplarında karşımıza çıkan bir kavramdır. Ders kitaplarının dışında viskozite özellikle endüstri alanında karşımıza çıkar. Mesela; petrol endüstrisinde kuyulardan satış sahasına kadar geçen bölümde viskozite önemli bir yer kaplar.

Viskoziteyi etkilen birçok faktör vardır. Bunlardan belli başlı olanlar sıcaklık ve basınçtır. Viskozite ile sıcaklık arasında ilişki çok önemlidir. Viskozitenin olabildiğince az bir şekilde sıcaktan etkilenmesi gerekmektedir. Kısacası viskozite sıcaktan hoşlanmaz. Viskozite sıcaktan ne kadar hoşlanmasa basınçtan tam tersi hoşlanır. Basınç viskoziteyi arttırır.

Viskozitenin diğer bir ismi akmazlıktır. Akmazlık yani viskozite adından da anlaşılacağı üzere akışkanlığa karşı direnç gösterme durumudur. Akmazlık, akışkan bir maddenin yüzey gerilemene karşı deforme olmadan gösterdiği direncin adıdır. Başka bir değişle akışkan maddenin akmamak için verdiği iç dirençtir. Eğer bir sıvının viskozitesi yüksek ise sıvının tanımı ağdalı olur.

Bazı akışkan maddeler yüzey gerilimine direnç göstermez. Bunlar süper akışkandırlar. Bunlar dışında gerçek tüm akışkanlar yüzey gerilimine direnç gösterirler. Eğer akışkan yüzey gerilimine karşı hiçbir şekilde karşı koymuyor, direnmiyor ise ideal akışkan olarak adlandırılır.

Viskoziteyi basit bir yolla tanımlayacak olursak yağın kalınlığına verilen addır da diyebiliriz. Seçilen belirli sıcaklıklarda yağın ne kadar akıcı olabileceğini göstermek içinde viskozite endeksi kullanılır. Yapılan ölçümlerde eğer yağ kalın çıkarsa viskozitesi yüksek, ince çıkarsa da viskozitesi düşük demektir. Bir yağın ısıya ne kadar maruz kaldığını inceliğinden anlayabiliriz. Bu durumu sayısal verilere dökmek içinde viskozite endeksi kullanırız. Yapılan ölçümler sonrasında ulaşılan rakam ne kadar yüksekse yağ o kadar az incelmiş demektir. Eğer rakam düşük ise yağın viskozitesi düşük, tam tersi durumda da viskozitesi yüksek demektir. Aynı zamanda viskozite endeksi bir yağın belirli şartlar altında nasıl davranacağı hakkında bize fikir verir. Örneğin; viskozitesi çok düşük bir yağ aşırı derece yüksek bir sıcaklıkta koruma özelliğini kaybeder.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir