Kredili Araç Nasıl Satılır?


Araç kredisi kullanılarak ya da bedeli tam olarak ödenmeden satın alınan araçlara, krediyi tesis eden banka ya da alacaklı tarafından rehin işlemi uygulanır ve rehin araç ruhsatına işlenir. Araca tesis edilen bu rehin ise kredinin ödenmesi veya borcun tamamının ödenmesi durumunda ortadan kalkar. Sonlanan rehinin ruhsata işlenmesi içinse alacaklının bunu beyan etmesi gerekir. Aksi durumda araç sahibinin ödeme belgeleriyle birlikte araç rehinini kaldırmak için karcı tarafa dava açması gerekir.

Eğer bir araç, bankadan kullanılan taşıt kredisinin ödemesi tamamlanmadan satılmak istenirse bu durumda ruhsat üzerindeki rehinden dolayı aracın başkasının üzerine tescil edilmesi mümkün değildir. Böyle bir durumda öncelikle araç üzerindeki rehin kaldırılmalıdır.

Kredili Araç Nasıl Satılır?

Kredili aracın satılması için birinci yöntem, bankaya kalan borcun satıcı tarafından ödenmesidir. Satıcının maddi olanağı varsa bu yol en sağlıklı olandır. Bankaya olan borç kapatıldıktan sonra banka tarafından araç üzerindeki rehin kaldırılır ve aracın noter satışı yapılır.

Kredili aracın satılması için ikinci yol ise, bankaya kalan kredi borcunun alıcı tarafından ödenmesidir. Bu yol riskli bir yoldur ve kesinlikle karşılıklı güven ilişkisi gerektirir. Bu durumda alıcı ve satıcı arasında noterde bir sözleşme yapılarak araç satışı ile ilgili tüm şartlar ve bankaya yapılan ödeme haricindeki tutarın alıcıya hangi şartlarda ödeneceği bu sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Bu şekilde önce alıcı ve satıcı arasında noterde sözleşme yapılır,  ardından alıcı banka borcunu öder ve banka araç üzerindeki rehini kaldırır. Daha sonra da noter satışı yapılarak araç alıcı üzerine tescil edilir.

Kredili aracın satışında bir diğer yöntem de aracın borcu ve rehini ile birlikte alınmasıdır. Bu durumda araç satışından banka haberdar edilmeli ve borç ve araç rehini alıcı üzerine geçirilmelidir. Bankanın onayı ve alıcı-satıcı arasında noter sözleşmesi yapılması ile araç satışı tamamlanmış olur. Alıcı isterse araç kredisini başka bir bankadan da kullanabilir. Bu durumda iki banka arasındaki yazışma ile araç üzerindeki rehin ilk banka tarafından kaldırılır ve yeni rehin alıcının kredi kullandığı banka tarafından tesis edilir.


0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir