Damga Vergisi Nasıl Ödenir?


Kişiler veya kuruluşlar arasında yapılan hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlar için alınan vergilere damga vergisi denir. Damga vergisi kağıtlar vergisi içerisinde değerlendirilir. Kira sözleşmeleri, vergi beyannameleri ve bazı senetler için damga vergisi ödenir.

Damga vergisine dahil olan kağıtları imzalayan kişilerin bu vergiyi verme sorumluluğu ortaya çıkar. Bunun yanında gelir vergisinden muaf olan, esnaf, serbest meslek sahibi ve basit usulde vergilendirilen mükellefler damga vergisi ödemezler. Damga vergisinin tabi olduğu değerli kağıtlarda her bir kağıt üzerinde ayrı işlem yapılırsa bu işlem adedi kadar damga vergisi ödemek gerekir.

Konutların içerisinde yer alan apartman görevlileri için de vergi düzenlemesi yapılmalıdır. Buna göre sağlanan anlaşmalar gereği damga vergisinden muaf tutulan kişiler, apartman düzenlemelerinde damga vergisinden sorumlu olduklarını belirtiler. Bunun haricinde harcırah ödemelerinde ve konut kira sözleşmelerinde de uzatma anlaşmalarında damga vergilerinin ödenmesi söz konusudur. Diğer ücret ödemelerinde damga vergisinin kesinti olarak alınabilmesi için kişiler adına açılan hesapların düzenlenmesi ve bu vergilerin nedeninin belirtimesi gerekir.

Maaş, gündelik, huzur hakkı ve ikramiye gibi ödemelerin yapıldığını gösteren kağıtlar üzerinden de damga vergisi alınır. Damga vergisinin oranı ise 1,89 TL’dir.

Damga vergisinin dahil olduğu kağıtlar

  • Resmi daireler arasında kullanılan kağıtlar
  • Resmi dairelerden kişilere verilen kağıtlar
  • Köy ve ihtiyar heyetleri tarafından imzalanan mazbatalar
  • Noterlerin yaptıkları işlem sonucunda kullandıkları kağıtlar
  • Evlenme işlerinde kullanılan kağıtlar

Damga vergisinden sorumlu olan kurum veya kuruluşlar, bir ay içerisinde düzenlenen damga vergisine dahil olur ve bir sonraki ayın 23. günü akşamına kadar vergi borcunu beyan eder. Bunun yanında aynı ay içerisindeki 26. günde vergi borcunun ödenmesi gerekir.

Damga vergisi belirtilen tarihler içerisinde Vergi Dairesi Müdürlüğü içerisinde yer alan kurumsal ve kişisel vergiler bölümüne yatırılabilir. Bununla birlikte PTT şubelerinde de damga vergisi ödemesinin yapılması söz konusudur. Bu konuda mükellef olan kişiler vergi borçlarını belirtilen ay ve günler arasında belirterek borç miktarını yatırır. Damga vergisinden muaf olan kişilerin bu borçlanmadan hariç tutulduklarını gösteren işlemlerini ilgili vergi dairelerine de bildirmeleri gerekir.


Yorum Yapınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir